Jes 61:1, Joh 14:6, Jeremia 23:05, Jesaja 11:2–5
Fyll ditt hjärta med godhet och ta avstånd
från frestelserna runt omkring dig.


Framöver kommer sidan att fyllas med gudomliga sanningar
från kristendomen och judendomen med
förankring i 2000-talet. Det kommer att bli en härlig
gudomlig blandning av debatter, inlägg och
ståndpunkter om bl.a avfällningar från den rätta tron.

Vi har valt att utgå från Älandsbro och Härnösand i mellannorrland då det där
spirar och frodas en en stark gudomlig andlighet utifrån kristendomens
och judendomens läror. Långsiktig plan i Älandsbro är en synagoga som kan
ta tillvara lärjungars frågeställningar, sociala livsöden och spridning av lärorna.


>>Kontakta oss för åskådningsfrågor<<